Hafan

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19, mae ein holl weithgareddau sy'n gofyn am gyswllt wyneb yn wyneb â'n cyflogeion wedi'u gohirio nes ceir rhybudd pellach. Mae gennym amrywiaeth eang o wasanaethau ar gael sy'n cynnwys golygu, animeiddio, graffeg symudol, podlediadau, ffrydio byw, cynhyrchu hysbysebion radio, ymgyrchoedd hysbysebu teledu a rheoli cyfryngau cymdeithasol.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'n Tudalen Diweddariad COVID-19

 

Esiamplau Gwaith Dewisol