Amdanom

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Ers 2011, rydym wedi bod yn creu a ffrydio cynnwys i gleientiaid ledled y DU. Gan weithio o'n gweithdy yn nhref ddiwydiannol Port Talbot, De Cymru, rydym yn dîm o grewyr ac arbenigwyr cynyrchiadau profiadol sy'n caru'r hyn a wnawn.

Wedi'i sefydlu gan Adam Amor, mae Buffoon wedi datblygu tîm talentog o staff, gyda phob un yn dod â'u harbenigedd arbennig i'r cwmni. Dros y blynyddoedd, mae Adam wedi ennill gwobrau gan gynnwys Nation Hits Entrepreneur Ifanc y Flwyddyn, 35 o dan 35 Wales Online ac Insider Wales Rising Star. Mae Buffoon hefyd wedi ennill Gwobr Efydd Iechyd Gweithle Bach, chafodd ei enwi'n Gyflogwr Enghreifftiol gan Chwarae Teg, Gwobr Aur Gyrfa Cymru Partner Gwerthfawr, enillydd Sadwrn y Busnesau Bach 100 ac rydym yn enillydd #SBS, wedi'i bigo gan Theo Paphitis ei hun.

Rydym wedi gweithio gyda rhai o enwau mwyaf y DU gan gynnwys Unilever, Tata Steel, Nectar Card, Llywodraeth y DU a'r GIG. Gan ein bod yn gwmni balch o Gymru, mae gennym brofiad  cynhyrchu cynnwys Cymraeg ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat ac mae gennym staff dwyieithog sy'n gallu mynd drwy'r broses gyfan ym mha bynnag iaith sydd orau gennych.

Mae gan ein gweithdy ystod eang o offer o'r radd flaenaf y gall ein criw eu defnyddio ar gynyrchiadau fel y gallwn gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel am bris fforddiadwy.

Beth bynnag rydych chi'n chwilio amdano, cysylltwch ag un o'n tîm, byddem wrth ein boddau'n gweithio gyda chi!

 

Buffoon Media