Cymuned

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Buffoon yn y Gymuned


Rydym am fod yn fusnes cynaliadwy lle mae ein staff, ein cyflenwyr a'n cymuned yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn falch o chwarae rhan yn ein datblygiad.

Rydym yn rhoi dros £20,000 o'n hamser, ein hadnoddau a'n harian i nifer o brosiectau cymunedol bob blwyddyn. Rydym yn penderfynu pwy yr ydym yn ei gefnogi drwy sicrhau eu bod yn cyd-fynd â'n blaenoriaethau cymunedol, sef:

Addysg a phobl ifanc | Mae'r ddau'n hanfodol ar gyfer economi'r dyfodol. Yr ydym am ddod â diwydiant ac addysg yn nes.

Mae'r prosiectau'n cynnwys - Partneriaeth Dosbarth Busnes gydag Ysgol Gymraeg Ystalyfera-Bro Dur, Model Rôl Syniadau Mawr Cymru a’r Criw Mentrus ac aelod o Gyfnewidfa Busnes Addysg Gyrfa Cymru

Chwaraeon | Mae'n darparu cyfleoedd i bobl o bob oed i fynd allan a bod yn egnïol. Y dyddiau yma, mae'n llawer haws cael eich diddanu a chymdeithasu o gysur eich cartref ac rydym yn ymwybodol nad yw'r cynnydd mewn cynnwys fideo yn helpu! Oherwydd hyn, rydym am hyrwyddo gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn ein cymuned.

Mae'r prosiectau'n cynnwys - Partneriaeth cyfryngau Clwb Rygbi Aberafan, cymorth cynnwys fideo Clwb Bechgyn a Merched Baglan, nawdd Clwb Pêl Droed Y Parc Lles, nawdd Nofio Cymru, cefnogaeth fideo #24hrs4CF / CF Warriors.

 

Enterprise Troopers