Cyfleoedd

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Cyfleoedd

 

Opportunities

 

Profiad Gwaith

Yn anffodus, nid ydym yn derbyn lleoedd profiad gwaith ar gyfer gweddill 2019 oherwydd ein llwyth gwaith presennol. Edrychwch yn ôl yn y flwyddyn newydd.

 

Gweithwyr Llawrydd

Rydym bob amser yn chwilio am weithwyr llawrydd anhygoel yn y rolau canlynol:

  • Gweithredwyr Camera
  • Recordwyr Sain
  • Cymysgwyr Gweledol
  • Peirianwyr Sain
  • Dylunwyr Sain
  • Rhedwyr
  • Rheolwyr Cyfryngau Cymdeithasol
  • Ysgrifennwyr Sgript
  • Artistiaid Trosleisio
  • Dylunwyr Graffig

Os ydych yn unrhyw rai o'r uchod, llenwch y ffurflen isod.