Croeso i Gyfryngau Buffoon

Ers 2011, rydym wedi bod yn creu a ffrydio cynnwys ar gyfer cleientiaid ledled y DU. Gan weithio allan o’n swyddfeydd ym Mhort Talbot a Llundain, rydyn ni’n dîm o bobl greadigol ac arbenigwyr cynhyrchu profiadol sy’n caru’r hyn rydyn ni’n ei wneud.

Mae gennym hefyd griw yng Nghaerdydd, Ynys Môn, Manceinion a Birmingham.

Rydym wedi gweithio gyda rhai o enwau mwyaf y DU gan gynnwys Unilever, Tata Steel, Nectar Card, Llywodraeth y DU a’r GIG. Gan ein bod yn gwmni balch wedi’i leoli yng Nghymru, mae gennym brofiad o gynhyrchu cynnwys Cymraeg ar gyfer y sectorau cyhoeddus a phreifat ac mae gennym staff dwyieithog a all eich tywys trwy’r broses gyfan ym mha bynnag iaith sydd orau gennych.

Gwaith Cymunedol ac Elusennau

Bob blwyddyn rydym yn ymrwymo i roi dros £20,000 o’n hamser, ein hadnoddau a’n harian i elusennau a sefydliadau yn ein cymuned leol. Mae’r prosiectau’n cynnwys partneriaethau ag ysgolion lleol, nawdd clwb gyda thimau lleol fel Clwb Rygbi Aberafan a Chlwb Bechgyn a Merched Trefelin, ynghyd â chynhyrchu fideo ar gyfer CF Warriors, Clwb Bechgyn a Merched Baglan a Chystadleuaeth Criw Mentrus Cenedlaethol Syniadau Mawr Cymru.

Profiad Gwaith

Oherwydd y pandemig presennol, bu’n rhaid i ni ohirio lleoliadau profiad gwaith am y tro, hyd nes ceir rhybudd pellach.

Gweithio i ni

Yn anffodus, nid oes gennym unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd.

 

 

Ein Tîm

Adam Amor Cyfarwyddwr, Cynhyrchydd a Gweithredwr Drôn

Mae Adam yn Gyfarwyddwr sefydlol Cyfryngau Buffoon, yn un o’n Cynhyrchwyr dwyieithog ac mae’n weithredwr drôn trwyddedig.

Jordan Best Cynhyrchydd - Arweinydd Creadigol

Cynhyrchydd hunan-saethu, sy’n arwain ar agweddau creadigol prosiectau, trefnu criw a marchnata i’r cwmni.

Gavin Berry Cynhyrchydd Cynorthwyol

Un o’n Cynhyrchwyr hunan-saethu sy’n siarad Cymraeg, mae Gavin yn arwain ar bopeth technegol gydag ein cynyrchiadau yn cynnwys edrych ar ôl ein hoffer.  

Samantha Couzens Golygydd

Gyda dros 7 mlynedd o brofiad yn gweithio i ni, mae Samantha yn gofalu am ôl-gynhyrchu prosiectau.

Gweithwyr Llawrydd

Rydym yn gweithio gyda thîm bach o weithwyr llawrydd rheolaidd, o animeiddwyr arbenigol i weithredwyr camerâu. Mae pob un ohonynt yn cael eu dewis yn ofalus gennym i sicrhau ansawdd a dibynadwyedd.