Sain

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Mae ein gwasanaethau dwyieithog cynhyrchu sain yn cynnig gwerth arbennig ar gyfer podlediaid a hysbysebion radio. Cliciwch ar y gwasanaeth sydd o ddiddordeb i chi isod i gael gwybod mwy: