Coronafeirws

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Podlediaid yn ystod y Coronafeirws

 

 

Mae'n gyfnod anodd iawn i lawer o fusnesau a sefydliadau ar hyn o bryd a dyna pam ein bod ni yma i'ch cefnogi. Mae nawr yn adeg hollbwysig i gyfathrebu â phobl, yn enwedig gan eu bod yn treulio mwy o amser nag erioed ar-lein. Rydym wedi addasu ein gwasanaethau fel y gallwn barhau i gynhyrchu podlediaid effeithiol ar gyfer ein cleientiaid tra'n arsylwi ar ganllawiau'r Llywodraeth.

 

Ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu cynhyrchu podlediadau yn ein ffordd arferol, fodd bynnag, rydym yn gallu cynhyrchu podlediadau o bell trwy gysylltu cyflwynwyr a gwesteion o bell, gan recordio'r sain a fideo. O'r recordiadau, gallwn wedyn gynhyrchu podlediadau sain a/neu fideo cyn cyhoeddi i lwyfannau.

 

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni!