Podled

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Podlediaid o £275 + TAW

 

Podcasts

 

Mae podledu yn ffordd wych o rannu straeon a thrafod pynciau ar ran eich busnes neu sefydliad! Mae gennym stiwdio podledu symudol proffesiynol y gellir ei osod o fewn cyn lleied â 30 munud. Rydym hefyd yn gallu darlledu'n fyw os hoffech chi ffrydio eich podlediad i'r byd neu ddarparu sylwebaeth chwaraeon.

 

Ar hyn o bryd, nid ydym yn gallu recordio podlediadau yn ein ffordd arferol, fodd bynnag, rydym yn gallu hwyluso recordio podlediad sain a fideo o bell. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae creu podlediadau proffesiynol yn ffordd wych o ddatblygu eich brand personol neu fasnachol wrth gyflwyno cynnwys o safon uchel i gynulleidfaoedd sy'n awyddus i ddysgu am yr hyn sydd gennych i'w ddweud. Mae sain yn gyfrwng gwych i gyrraedd gwrandawyr, p'un a ydynt ar deithiau hir mewn car neu'n cymryd seibiant cyflym yn y gwaith.

 

Mae ein stiwdio symudol yn cynnwys gweithredydd sain brofiadol ac mae'n gallu:

  • eistedd hyd at bedwar cyfranogwr gyda meicroffonau stiwdio;
  • cynnwys galwadau ffôn;
  • cynnwys cerddoriaeth a rhigymau;
  • cynnwys cyfweliadau wedi'u recordio o flaen llaw; a
  • mynd yn fyw gan ddefnyddio ein harbenigedd ffrydio!

 

 

 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.