Hysbysebion Radio

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Cynhyrchu Hysbyseb Radio o £1,050 + TAW

 

Radio Advert Production

 

Ydych chi'n chwilio am hysbyseb radio o ansawdd uchel? Gallwn ni helpu gyda'n gwasanaeth cynhyrchu hysbyseb radio. O ysgrifennu'r sgript i ddanfon yn uniongyrchol i'r orsaf, gallwn ofalu am bopeth. Mae pob un o'n pecynnau cynhyrchu yn cynnwys:

  • galwad ffôn gychwynnol i drafod eich hysbyseb:
  • sgriptio;
  • troslais;
  • cynhyrchiad gan ddylunydd sain profiadol;
  • cerddoriaeth ac effeithiau sain; a
  • ddanfon i'ch gorsaf.

 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.