Ewch â’ch digwyddiad nesaf yn fyw

Dros y blynyddoedd, rydym wedi ffrydio i filiynau o wylwyr ar draws y byd. Rydym yn gwmni ffrydio profiadol iawn sydd wedi gweithio i gleientiaid ledled y DU ac i mewn i Ewrop.

Fel yr unig gwmni cynhyrchu yng Nghymru sydd wedi buddsoddi mewn technoleg LiveU, nid yw ffrydio yn y lleoliadau mwyaf anghysbell hyd yn oed yn broblem.

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros dri mis i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

Demo Farm Live

 

 

Chwilio am lwyfant digwyddiadau rhithwir dwyieithog?

Cwestiynau Cyffredin

Allwch chi ffrydio mwy nag un digwyddiad ar y tro?
Gallwn, mae gennym yr offer a chronfa fawr o griw profiadol iawn a all ffrydio nifer o ddigwyddiadau ar unwaith.
Faint o bobl sy'n ymwneud â ffrwd fyw?
Gallai ystod eang o griw fod yn ymwneud â ffrwd fyw yn dibynnu ar ei maint a'i chyllideb. Gall y rolau gynnwys Cyfarwyddwyr, Gweithredwyr Camerâu, Detholwyr Lluniau, Peirianwyr Sain, Safonwyr Sgyrsiau, a gall y rhestr fynd ymlaen. Cynhyrchir y rhan fwyaf o'n ffrydiau byw o bell sy'n golygu mai dim ond yr aelodau criw sy'n ymwneud â chamerâu a sain sydd ar leoliad, mae pawb arall yn ein stiwdio ym Mhort Talbot. Y manteision o’i wneud fel hyn yw bod gosod offer yn cymryd llawer yn llai o amser ac mae llai o bobl ar y safle.
Faint mae'n ei gostio i ffrydio’n fyw?
Mae ffrydiau byw yn amrywio o gannoedd o bunnoedd hyd at filoedd – mae hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Y ffrydiau mwyaf fforddiadwy yw rhai rhithwir lle nad oes angen ffilmio’n gorfforol ac wrth gwrs, mae hyd y ffrwd yn ffactor pwysig. Byddem yn hapus i ddarparu amcangyfrifon bras cychwynnol os ydych yn ystyried ffrydio eich digwyddiad nesaf.
Beth sy'n digwydd ar ôl i'r ffrwd fyw ddod i ben?
Yn dibynnu ar yr hyn yr ydych wedi gofyn amdano, gallwch ddewis recordio pob camera a ffynhonnell sain unigol, a/neu'r allbwn terfynol. Gellir lanlwytho’r fideo cyfan i'w wylio pan fo’n gyfleus i’r gwylwyr, a hefyd ei dorri'n ddarnau byrrach i greu fideos unigol.

Ein Cleientiaid