Ffrydiwch i'r byd

Dros y blynyddoedd, rydym wedi ffrydio i filiynau o wylwyr ar draws y byd. Rydym yn gwmni ffrydio tra phrofiadol ac wedi gweithio gydag ystod eang o chwaraeon, o glybiau unigol i Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol.

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros blwyddyn i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

sports streaming companies

Sports Live Stream Features

hybrid events company

Produced Remotely

Er mwyn lleihau nifer y criw sydd ar y safle a'r amser gosod, bydd y rhan fwyaf o'ch digwyddiad yn cael ei gynhyrchu o'n stiwdio bell ym Mhort Talbot. Peidiwch â phoeni, bydd llinell gyfathrebu uniongyrchol rhwng y stiwdio a'r lleoliad cyn ac yn ystod y digwyddiad. Mae'n golygu ein bod ni'n cymryd llai o le hefyd!

hybrid event agency

Graphics

Gallwn gynnwys graffeg bwrpasol cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad ynghyd â byrddau sgôr i gadw diddordeb y cefnogwyr.

live sports production companies

Sponsorship Opportunities

Cynhyrchu refeniw drwy gynnig cyfleoedd masnachol cyn, yn ystod ac ar ôl y digwyddiad.

sports streaming companies

Cameras and Commentary

Cynnwys ffrydiau camerâu proffesiynol o unrhyw ran o’r lleoliad. Mae ein camerâu yn ddi-wifr fel y gallwn ddewis yr onglau perffaith heb boeni am redeg ceblau. Gallwn hefyd gynnwys sylwebaeth o'r lleoliad neu gellir gwneud hyn o bell.

virtual event production

Replays

Ailchwarae'r eiliadau allweddol o'r digwyddiad.

virtual event production

Connection

Cysylltiad gwael yn y lleoliad? Peidiwch â phoeni, rydym yn defnyddio technoleg LiveU o'r radd flaenaf a fydd yn ffrydio o'r lleoliadau mwyaf anghysbell gan ddefnyddio cardiau SIM, WiFi a rhyngrwyd gwifredig wedi’u cymysgu gyda'i gilydd.

live sports production companies

Interact

Rhyngweithio â chefnogwyr gan ddefnyddio Zoom Rooms a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

sports streaming companies

Platforms

Gallwn ffrydio i ystod eang o lwyfannau gan gynnwys YouTube, Vimeo, Facebook a Twitter. Angen ffrydio i fwy nag un? Dim problem! Mae opsiynau ‘Pay Per View’ ar gael gennym hefyd.

hybrid event services

Recordings

Gallwn recordio'r ffrwd fyw mewn HD er mwyn i chi ei lanlwytho ar ôl y digwyddiad neu ei golygu i fideos byrrach fel pecynnau uchafbwyntiau.

aerial filming london

Analytics

Yn dibynnu ar y llwyfan rydych chi'n ffrydio iddo, gallech gael dadansoddiadau fel nifer y gwylwyr, demograffeg, lleoliadau, amser gwylio cyfartalog a llawer mwy.

Ein Cleientiaid