Trowch eich digwyddiad nesaf yn un hybrid.

Mae cymaint o ddigwyddiadau wedi mynd yn rhithwir ac mae dull hybrid yn cynnig y gorau o’r ddau fyd. Gallai hyn fod yn gymysgedd o siaradwyr a phanelwyr yn gorfforol mewn lleoliad ac o bell, ynghyd â’r gynulleidfa hefyd.

Perffaith ar gyfer cynadleddau, seremonïau gwobrwyo a chymaint mwy!

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros blwyddyn i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

Virtual Event Features

hybrid events company

Produced Remotely

Er mwyn lleihau nifer y criw sydd ar y safle a'r amser gosod, bydd y rhan fwyaf o'ch digwyddiad yn cael ei gynhyrchu o'n stiwdio bell ym Mhort Talbot. Peidiwch â phoeni, bydd llinell gyfathrebu uniongyrchol rhwng y stiwdio, y lleoliad a chyfranwyr rhithwir cyn ac yn ystod y digwyddiad.

hybrid event agency

Highly Branded Experiences

Gallwn lenwi eich digwyddiad â graffeg wedi'i brandio ar gyfer siaradwyr a phanelwyr, addasu tudalennau gwe a logo wedi’i animeiddio yn arbennig i chi. Gallwn hefyd gynnwys elfennau wedi'u recordio ymlaen llaw fel lluniau a fideos.

hybrid event agency

Cameras and Callers

Cynnwys ffrydiau camerâu proffesiynol o unrhyw le ar draws y byd yn ein stiwdio, ynghyd â hyd at 8 o alwyr gydag opsiynau ar gael i gynyddu ymhellach os oes angen.

virtual event production

Connection

Cysylltiad gwael yn y lleoliad? Peidiwch â phoeni, rydym yn defnyddio technoleg LiveU o'r radd flaenaf a fydd yn llifo o'r lleoliadau mwyaf anghysbell gan ddefnyddio cardiau SIM, WiFi a rhyngrwyd gwifren galed i gyd yn gymysg gyda'u gilydd.

live sports production companies

Interact

Rhyngweithio rhwng y gwesteion corfforol a phell gyda ffrydiau dwy ffordd. Rhyngweithio â'r gynulleidfa gan ddefnyddio Holi ac Ateb, arolygon barn, Ystafelloedd Zoom a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

aerial filming london

Platforms

Gallwn ffrydio i ystod eang o lwyfannau gan gynnwys YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Zoom, Hopin a Teams. Angen ffrydio i fwy nag un? Dim problem! Mae opsiynau 'Pay Per View' ar gael gennym hefyd. .

hybrid event services

Recordings

Gallwn recordio'r ffrwd fyw mewn HD er mwyn i chi ei lanlwytho ar ôl y digwyddiad neu ei golygu i fideos byrrach.

virtual event production

Analytics

Depending on the platform you stream to, you could have access to analytics such as the number of viewers, demographics, locations, average view time and much more.

Chwilio am lwyfan digwyddiadau rhithwir dwyieithog?

Ein Cleientiaid