Trowch eich digwyddiad nesaf yn un rhithwir

Mae digwyddiad rhithwir yn un sy’n cael ei gynhyrchu’n gyfan gwbl o bell, mae pawb yn cyfrannu naill ai o gartref neu yn y gwaith.

Perffaith ar gyfer cynadleddau, seremonïau gwobrwyo, podlediaid fideo a chymaint mwy!

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros blwyddyn i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

Virtual Events

Virtual Event Features

hybrid events company

Produced Remotely

Does dim angen poeni am ymbellhau cymdeithasol na gofyn i bobl deithio. Peidiwch â phoeni, bydd gennych gysylltiad uniongyrchol â'r Cynhyrchydd cyn ac yn ystod y digwyddiad i sicrhau bod y cyfan yn rhedeg yn esmwyth.

hybrid event agency

Highly Branded Experiences

Wedi cael llond bol ar alwadau fideo diflas? Gallwn lenwi eich digwyddiad â graffeg wedi'i brandio ar gyfer siaradwyr a phanelwyr, addasu tudalennau gwe a logo wedi’i animeiddio yn arbennig i chi. Gallwn hefyd gynnwys elfennau wedi'u recordio ymlaen llaw fel lluniau a fideos.

hybrid event agency

Cameras and Callers

Gall hyd at 8 o alwyr gysylltu â’n stiwdio bell, ac mae opsiynau ar gael i gynyddu hyn ymhellach os oes angen. Gallant ryngweithio â'r gynulleidfa gydag offer fel Holi ac Ateb, arolygon barn, Ystafelloedd Zoom a ffrydiau cyfryngau cymdeithasol.

virtual event production

Platforms

Gallwn ffrydio i ystod eang o lwyfannau gan gynnwys YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, Zoom, Hopin a Teams. Angen ffrydio i fwy nag un? Dim problem! Mae opsiynau ‘Pay Per View’ ar gael gennym hefyd.

hybrid event services

Recordings

Gallwn recordio'r ffrwd fyw mewn HD er mwyn i chi ei lanlwytho ar ôl y digwyddiad neu ei golygu i fideos byrrach.

virtual event production

Analytics

Yn dibynnu ar y llwyfan rydych chi'n ffrydio iddo, gallech gael dadansoddiadau fel nifer y gwylwyr, demograffeg, lleoliadau, amser gwylio cyfartalog a llawer mwy.

Ein Gwaith

Chwilio am lwyfan digwyddiadau rhithwir dwyieithog?

Ein Cleientiaid