Aspire 2Be

Hysbyseb Teledu

Ar ôl ennill ymgyrch hysbysebu £10,000 teledu drwy Sky Adsmart, mae cwmni technoleg addysg, Aspire 2Be dod atom ni i gynhyrchu hysbyseb deledu ar gyfer eu platfform dysgu ar-lein newydd, AspirEd.

Follow me on facebook