Enzoani

Ffrydio'n Fyw

Canslwyd Sioe Briodas Chicago yn gynharach y mis yma ac oherwydd hyn, doedd gan un o'r arddangoswyr ddim unman i lansio eu casgliad newydd. Gyda sioeau briodas eraill yn cael eu canslo, daeth Enzoani atom i gynhyrchu rhith-lansiad ar gyfer eu hailwerthwyr.

Buom yn gweithio gyda'u datblygwyr gwe, User Fusion, a ychwanegodd y chwaraewr ffrwd fyw i'w hwb ar-lein lle gallai ailwerthwyr fewngofnodi i weld y ddarllediad gyda chyfleuster sgwrsio byw a darpariaeth archebu ar-lein. Roedd angen ei ffilmio yn LA felly fe wnaethon ni gyrchu gweithredwr camera gerllaw sy'n cario encoder LiveU a allai fwydo i mewn i'n stiwdio yma ym Mhort Talbot. Yna anfonwyd y camera ynghyd â'r sain ar gyfer sylwebaeth i'n stiwdio lle y gallem wedyn ychwanegu graffeg ar gyfer pob dilledyn ynghyd â cherddoriaeth a graffeg. Rydym hefyd wedi recordio fersiwn ansawdd uchel o'r ffrwd ar gyfer golygu ar ôl y ddigwyddiad.

Follow me on facebook