Enzoani

Ffrwd Byw

Fel arfer, byddai Enzoani yn teithio'r byd i lansio eu casgliadau. Fodd bynnag, oherwydd y pandemig presennol, penderfynon nhw i weithio gyda ni i gynhyrchu cyfres o dri digwyddiad rhithwir (rhwng 20 a 45 munud yr un) ar gyfer eu manwerthwyr ledled y byd.

Mae gan Enzoani brand syml ond hardd iawn ac roeddent am i hyn gael ei adlewyrchu yn eu ffrwd fyw. Gan ddefnyddio ein stiwdio gynhyrchu o bell roeddem yn gallu creu templedi 'llun o fewn llun'.

Er mwyn i'r ffrwd fod yn llwyddiannus, roedd angen i ni gael ffrwd fideo ansawdd da gan y gwesteiwyr a gwesteion. Defnyddion ni ein meddalwedd cymysgu i gysylltu gwesteiwyr a gwesteion o bob cwr o'r byd i mewn i'n stiwdio ym Mhort Talbot.

Roedden nhw hefyd eisiau rhyngweithio ar gyfer y gwylwyr am ddau reswm. Y cyntaf yw fel y gallai swyddogion gwerthu ateb unrhyw ymholiadau gwerthiant a hefyd i wylwyr gyflwyno cwestiynau ar gyfer y sesiwn Q&A ar y diwedd. I gyflawni hyn, cafodd blwch sgwrsio ei ychwanegu i ochr y fideo ar y dudalen we.

Follow me on facebook