Football Association of Wales

Ffrydio'n Fyw

Gofynnodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru i ni ffrydio'n fyw cyfres o gemau rhagbrofol UEFA ym mis Tachwedd 2019 dros gyfnod o bythefnos. Roedd hi'n cynhyrchiad lwyddiannus iawn gyda timau Cymru dan 19 a dan 21 yn ei gymhwyso i'r rownd nesaf.

Follow me on facebook