Cysylltu

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Ffansio sgwrs? Byddem wrth ein boddau'n siarad gyda chi am eich prosiect.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'n gwasanaethau, gallwch chi llenwi'r ffurflen isod, e-bostio neu ffonio ni gan ddefnyddio'r manylion isod. Nid yw ein gweithdy ym Mhort Talbot yn agored bob amser felly os hoffech alw heibio am sgwrs, cysylltwch a ni yn gyntaf.

 

E-bost - cysylltu@cyfryngaubuffoon.co.uk

Galwch - 01639 680364

 

Cyfeiriad - Gweithdy 1, Canolfan Busnes Sandfields, Port Talbot SA12 7PQ