Dosbarthu

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Mae'r ffordd y mae'r gwylwyr yn treulio ein cynnwys wedi newid llawer dros y blynyddoedd. Gall ein tîm o gynhyrchwyr profiadol eich helpu i ddewis y ffyrdd gorau i rannu eich cynnwys. Er mwyn ategu ein gwasanaethau cynhyrchu, rydym yn cynnig amrywiaeth o wahanol ddulliau dosbarthu a storio ar gyfer ein cleientiaid.

 

 

YouTube