Cyfryngau Cymdeithasol

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Ymgyrchoedd Cyfryngau Cymdeithasol

Y cyfryngau cymdeithasol yw un o'r llwyfannau gorau i ddarlledu cynnwys y dyddiau hyn a gallwn eich helpu i fanteisio ar hyn gydag ymgyrch organig neu daledig drwy Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat a/neu LinkedIn. Mae pob ymgyrch yr ydym yn ei darparu wedi'i deilwra i'r prosiect a byddwn yn treulio'r amser gyda chi i gynllunio'r strategaeth gyflawni orau.

 

Bydd pob un o'n hymgyrchoedd yn cynnwys:

  • cyfarfod neu alwad ffôn i drafod eich ymgyrch;
  • cynnig personol a fydd yn amlinellu'r strategaeth gyflawni a argymhellir;
  • gweithredu'r ymgyrch ar draws llwyfannau sengl neu luosog; ac
  • adolygiad ar ôl yr ymgyrch.

 

Os ydym wedi cynhyrchu'r cynnwys ar gyfer eich ymgyrch, byddwch yn cael cyfraddau ffafriol ar gyfer yr ymgyrch. Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy!