USB

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

USBs o £7 + TAW

 

Fel deliwr swyddogol i Delkin Devices, gallwn gynnig prisiau gwych ar USB 3.0, sydd yn gwneud storio a chael mynediad i'ch cyfryngau yn fwy cyfleus nag erioed o'r blaen. Gan ymgorffori rhyngwyneb cyflym USB 3.0, maent yn darparu cyflymderau uwch hyd at 5Gbps (10x yn gyflymach na USB 2.0). Trosglwyddo lluniau uchel-res, fideos, cerddoriaeth a dogfennau maint ffeiliau mawr eraill rhwng eich cyfrifiadur a'r gyriant mewn ffracsiwn o'r amser. Yn ogystal, mae'r PocketFlash hefyd wedi'i gynllunio gyda swyddogaeth 'plug-and-play', gan roi mynediad i chi ar unwaith i'ch ffeiliau heb yr angen i osod meddalwedd ychwanegol. Mae'n berffaith i'w ddefnyddio gyda gliniaduron, cyfrifiaduron, consolau gem, setiau teledu a dyfeisiau USB-gyfeillgar eraill. 

 

Delkin Pocket Flash

 

USB 3.0 Pocket Flash Drive Maint 1+ 10+ 25+ 50+
32GB £9.00 £8.50 £8.00 £7.00
64GB £14.00 £13.00 £11.50 £9.50
128GB £25.00 £23.00 £20.50 £18.00
256GB £50.00 £47.00 £42.00 £35.00
512GB £138.00 £133.00 £123.00 £105.00

Prisiau heb TAW na costau dosbarthu.

 

Llwytho USB

Os hoffech cael eich cyfryngau eu llwytho ar yr USB cyn ei gyflwyno, gallwn gynnig hyn o £1 yr un.

 

USB Wedi'i Deilwrio

Hoffech chi gael eich logo ar yr USB? Nid yw hynny'n broblem! Siaradwch â ni am brisiau

 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni!