Mae’r amser hedfan ar gyfer y rhan fwyaf o’n dronau rhwng 20 a 30 munud ond gall y tywydd, uchder a’r math o hedfan effeithio ar hyn. Peidiwch â phoeni, rydym yn cario llawer o fatris i gadw’r drôn i fynd, er y bydd angen iddo lanio ac esgyn eto bob tro y byddwn yn newid batri.