Mae gennym record ddiogelwch 100% a hoffem ei chadw felly. Mae gan bob prosiect asesiad risg manwl yn seiliedig naill ai ar arolwg o bell neu ymweliad â’r safle. Yna, rydym yn ystyried defnyddwyr awyr cyfagos eraill, risgiau tir, perchnogaeth tir, cyfyngiadau gofod awyr, ymhlith llawer o bethau eraill. Unwaith y byddwn yn hapus y gellir hedfan yn ddiogel, byddwn wedyn yn mynd ymlaen i gadarnhau popeth gyda chi.