Mae gan ein Inspire 2 yr opsiwn o gael ei reoli gan ddau berson. Mae hyn fel y gallwn ei hedfan ar ei orau gan y bydd Peilot Pell yn rheoli’r hediad a Gweithredwr Gimbal yn rheoli’r camera. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer hediadau mewn amgylcheddau mwy heriol neu os oes saethiadau allweddol penodol a fyddai’n elwa drwy gael ail bâr o lygaid.