Mae gan y rhan fwyaf o’r fideos a ddarparwn isdeitlau neu gapsiynau, boed yn yr un iaith ar gyfer y rhai sydd â nam ar y clyw neu’n gyfieithiad i iaith arall. Gellir ychwanegu’r naill neu’r llall at y fideo ei hun neu gallwn ddarparu ffeil destun arbennig y gallwch ei lanlwytho gyda’r fideo fel y gall gwylwyr ddewis ei gwylio neu beidio.