Mae ffrydiau byw yn amrywio o gannoedd o bunnoedd hyd at filoedd – mae hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau. Y ffrydiau mwyaf fforddiadwy yw rhai rhithwir lle nad oes angen ffilmio’n gorfforol ac wrth gwrs, mae hyd y ffrwd yn ffactor pwysig. Byddem yn hapus i ddarparu amcangyfrifon bras cychwynnol os ydych yn ystyried ffrydio eich digwyddiad nesaf.