Mae maint y criw ar gyfer ein cynyrchiadau yn amrywio yn dibynnu ar y math o fideo sy’n cael ei gynhyrchu. Fel arfer, ar gyfer y rhan fwyaf o fideos, ar wahân i ffilmio digwyddiadau, bydd maint y criw yn un neu ddau. Bydd gennych Gynhyrchydd hunan-saethu ac o bosib ail weithredwr camera. Ar gyfer ffilmio digwyddiadau, mae’n dibynnu’n fawr ar faint eich digwyddiad, fodd bynnag, byddem yn argymell dau neu dri aelod criw ar gyfer digwyddiad o faint bach i ganolig. Fel arfer, bydd gan hysbysebion teledu ddau neu dri aelod criw. Bydd gennych Gyfarwyddwr sy’n goruchwylio’r cynhyrchiad a naill ai un neu ddau o weithredwyr aml-sgiliau (yn gweithio ar gamera a sain). Efallai y byddwch hefyd yn penderfynu ychwanegu ffilmio o’r awyr at eich cynhyrchiad a allai olygu aelodau criw ychwanegol.