Cyflwynir pob fideo yn ddigidol mewn fformat MP4 neu MOV, sef y rhai mwyaf cyffredin. Os oes angen i’ch fideo fod mewn fformat penodol neu’n is na maint ffeil penodol, rhowch wybod i ni a byddwn yn rhoi gwybod i chi os yw’n bosibl.