Gall ein dronau fynd i fyny i tua 18,000tr ac ychydig filltiroedd i ffwrdd. Fodd bynnag, mae yna gyfreithiau y mae’n rhaid i bob un ohonom gadw atynt. Yr uchder mwyaf y gallwn hedfan arno yw 400tr a dim mwy na 500m oddi wrth y peilot.