Mae gennym yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gwerth £10m ar gyfer ein holl waith drôn.