Cynnwys fideo o ansawdd uchel i gleientiaid mawr a bach

P’un a ydych yn chwilio am fideo i hyrwyddo eich cynnyrch newydd, hysbyseb deledu ar gyfer eich gwasanaeth, fideo esboniadol wedi’i animeiddio, neu eisiau arbed amser ac arian drwy gynhyrchu cyfres o fideos hyfforddi, gadewch i ni fynd â chi drwy’r broses gyfan o’r dechrau i’r diwedd.

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros blwyddyn i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

High quality video production

The Production Process

Cyn-gynhyrchu

Pre-Production

Mae pob fideo yn dechrau yma, dyma lle rydym yn datblygu’r cysyniad o amgylch eich amcanion. Rydyn ni’n meddwl pam mae angen y fideo hwn arnoch, pwy fydd yn gwylio a beth ydych chi am iddyn nhw ei wneud wedyn. Mae treulio digon o amser yn ystod y cyfnod hwn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod gweddill y broses yn mynd rhagddo’n ddidrafferth.

Video Production

Production

Mae pob fideo yn dechrau yma, dyma lle rydym yn datblygu’r cysyniad o amgylch eich amcanion. Rydyn ni’n meddwl pam mae angen y fideo hwn arnoch, pwy fydd yn gwylio a beth ydych chi am iddyn nhw ei wneud wedyn. Mae treulio digon o amser yn ystod y cyfnod hwn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod gweddill y broses yn mynd rhagddo’n ddidrafferth.

post-production

Post-Production

Dyma lle mae ein golygyddion yn dechrau eu gwaith ar eich fideo. Yn cyfuno’r holl asedau a gasglwyd wrth gynhyrchu i greu fideo y byddwch yn ei garu!

Ein Cleientiaid