Creu etifeddiaeth ar gyfer eich digwyddiad

Mae fideo yn ffordd wych i’r mynychwyr edrych yn ôl ar ddiwrnod bendigedig, neu wneud i bobl deimlo’n ddigon eiddigeddus fel y byddant yn mynychu’r tro nesaf! O ddwy funud o’r uchafbwyntiau i ffilmio popeth gan gynnwys recordiadau sesiwn unigol, gallwn eich helpu. Boed gŵyl undydd, gêm chwaraeon, neu gynhadledd sy’n para wythnos, mae gennym y tîm a’r offer i’w ffilmio. Gallwn hefyd gynnig golygiadau ar y diwrnod neu’r diwrnod nesaf er mwyn sicrhau’r ymgysylltu mwyaf ar gyfer eich fideo.

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros blwyddyn i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

Beth mae ein cleientiaid yn ei ddweud...

“Mae’n anghyffredin dod ar draws y doniau a welwch yn Cyfryngau Buffoon, mewn cwmni sydd hefyd yn cynnig gwasanaeth cwbl bersonol a phroffesiynol. Does dim sy’n ormod o drafferth: mae pob prosiect yn cael ei gwblhau ar amser, ni waeth pa mor heriol yw’r cynhyrchiad, ac mae eu creadigrwydd heb ei ail. Mae Cyfryngau Buffoon yn unigryw a byddwn yn eu hargymell bob tro.”

Caroline Challoner – Cazbah

Ein Cleientiaid