Hybysebion Teledu

Nid dim ond y brandiau mawr sy’n hysbysebu ar y teledu. Erbyn hyn, gellir gweld busnesau o bob maint ar y sgrin fach – drwy ein gwasanaeth cynhyrchu hysbysebion teledu fforddiadwy a all gostio cyn lleied â £2,000. Gallwn gynhyrchu hysbysebion teledu wedi’u hanimeiddio’n llawn neu wedi’u ffilmio’n draddodiadol, trwy edrych ar ôl yr holl broses o’r dechrau i’r diwedd. Mae pob hysbyseb yn cydymffurfio â ClearCast ac yn cael eu dosbarthu’n uniongyrchol i’r darlledwr/darlledwyr o’ch dewis.

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros blwyddyn i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

Hysbysebu gyda Sky AdSmart

Mae’r rhan fwyaf o’r ymgyrchoedd a gynhyrchwn yn defnyddio Sky AdSmart i ddosbarthu hysbysebion. Mae’n un o’r opsiynau mwyaf fforddiadwy sydd ar gael, a gellir dewis o blith cynulleidfaoedd wedi’u targedu’n benodol iawn. Gyda SkyAdsmart, gellir darlledu eich hysbyseb am gyn lleied â £3,000.

Gwyliwch y fideo i ddarganfod mwy

Targedu gyda SkyAdSmart

Byddwn yn gweithio’n agos gyda chi i adeiladu cynulleidfa wedi’i thargedu yn seiliedig ar bwy yr hoffech i’ch hysbyseb gael ei gweld ganddo. Gallwn ddefnyddio’r opsiynau targed canlynol:

  • Lleoliad
    • Awdurdod Lleol, Geo-ystwytho, Rhanbarth, cod post a/neu ardal Fetropolitan.
  • Priodoleddau
    • Uwch Benderfynwyr, Perchnogaeth Anifeiliaid Anwes, Mosaig Experian, Cyfnod Oes, Perchnogaeth Gartref, Cyfansoddiad Aelwyd, Strategaeth Ariannol, Teuluoedd sy’n Disgwyl, Mabwysiadwyr Technoleg Gynnar, Perchnogaeth Car, Oed Plant, Goludlonedd a/neu Ail Forgais.
  • Eich data eich hun
    • Gallwn hefyd greu cynulleidfaoedd personol gan ddefnyddio eich data eich hun

Hysbysebion y gellir eu clicio drwy Sky AdSmart

Yn newydd i Sky AdSmart

Mae amrywiaeth o opsiynau bellach ar gael ar gyfer hysbysebu gan ddefnyddio platfformau digidol Sky.

Sky VOD Offer

Darlledwyr Eraill

Wrth gwrs, mae digon o ddarlledwyr eraill o gwmpas a gallwn eich helpu i ddewis yr un gorau ar gyfer eich ymgyrch. P’un a ydych chi’n dymuno hysbysebu’n llinellol ar y teledu yn y dull traddodiadol drwy ITV, Channel 4, Channel 5, S4C, UKTV neu debyg, neu drwy lwyfannau fideo ar alw fel ITV Hub, mae digon o ddewis i chi!

Oes gennych eich hysbyseb eich hun?

Gallwn eich helpu os oes gennych eich hysbyseb eich hun hefyd. Gadewch weddill y broses i ni, o sicrhau cydymffurfiaeth, bwcio’r ymgyrch gyda darlledwyr a pharatoi’r hysbyseb hyd at y cam terfynol.

TV Advert Production Process

Cyn-gynhyrchu

Pre-production

Mae pob hysbyseb yn dechrau yma, dyma lle rydym yn datblygu’r cysyniad o amgylch eich amcanion. Rydyn ni’n meddwl pam mae angen y fideo hwn arnoch, pwy fydd yn ei wylio a beth ydych chi am iddyn nhw ei wneud wedyn. Yn dilyn hyn, byddwn yn cynhyrchu sgript, gan gysylltu â ClearCast drwyddo draw i sicrhau cydymffurfiaeth. Mae treulio digon o amser yn ystod y cyfnod hwn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod gweddill y broses yn mynd yn ei flaen yn ddidrafferth.

Video Production

Production

Dyma lle rydym yn gweithio ar recordio a chasglu popeth sydd ei angen ar gyfer eich fideo. Mae hyn yn cynnwys ffilmio, cyrchu lluniau archif, ffotograffiaeth, VFX, graffeg a cherddoriaeth.

post-production

Post-production

Dyma lle mae ein golygyddion yn dechrau eu gwaith ar eich fideo. Yn cyfuno’r holl asedau a gasglwyd i gynhyrchu hysbyseb y byddwch yn ei charu! Unwaith eto, byddwn yn gweithio’n uniongyrchol gyda ClearCast i sicrhau bod eich hysbyseb yn cydymffurfio â rheoliadau hysbysebu. Unwaith y bydd y cyfan wedi’i gymeradwyo, byddwn wedyn yn ei anfon yn uniongyrchol at eich darlledwr.

Ein Cleientiaid