Gweithredwyr Drôn Profiadol

Gadewch inni ffilmio a thynnu lluniau syfrdanol o’r awyr gyda’n dronau o’r radd flaenaf a’n criw tra phrofiadol.

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros dri mis i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

Cardiff Aerial

Nodweddion

Fideo a Lluniau o Ansawdd Uchel Iawn.

Gallwn recordio hyd at 6K RAW a thynnu lluniau 24MP.

Cynllunio Trylwyr

Mae pob prosiect yn cael ei gynllunio'n ofalus, o ganiatâd gan dirfeddianwyr i gyfyngiadau gofod awyr a pheryglon tir. Rydyn ni’n gofalu am y cyfan!

Tawelwch Meddwl

Mae ein holl waith o’r awyr yn dod o dan Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gwerth £10m.

Gweithrediadau Dydd a Nos.

We are able to fly day or night with any of our drones.

Wrth Galon y Gweithredu

Mae ein hystod eang o ddronau, a ddewiswyd yn ofalus, yn golygu y gallwn hedfan uwchlaw'r cyhoedd yn ddiogel ac mor agos â 30m yn llorweddol.

Ffrydiau Byw

Gall ein dronau o’r radd flaenaf ddarparu ffrydiau byw HD o'r awyr i’w chwarae ar sgriniau neu i ffrydiau byw.

Gwasanaethau O’r Awyr Eraill

  • ffotograffiaeth
  • arolygiadau ac arolygon;
  • cymorth chwilio ac achub;
  • delweddu thermol;
  • yhoeddiadau sain gan drôn; a
  • mapio.`
Margam Park Aerial

Ein Dronau

Inspire 2

Inspire 2

Ein drôn blaenllaw. Yn gallu hedfan hyd at 58mya a recordio hyd at 6K RAW a chreu lluniau 24MP. Dyma’r drôn rydym yn ei ddefnyddio ar gyfer y rhan fwyaf o’n prosiectau.

Mavic 3 Cine

Mavic 3 Cine

Mae hwn yn ddrôn gwych ar gyfer prosiectau sydd angen eu gosod yn gyflym, eu cyfuno â sesiwn ffilmio un aelod criw ar y ddaear, neu ffilmio dan do. Mae’r drôn hwn yn gallu ffilmio hyd at 5.1K ProRes a chreu lluniau 20MP – mae’n anhygoel am ei faint.

Mini 2

Mini 2

Ein drôn lleiaf sy’n pwyso ychydig o dan 250g. Mae pwysau’r drôn hwn yn ein galluogi i hedfan yn ddiogel dros aelodau anghyfrannog o’r cyhoedd a ffilmio hyd at 4K a chreu lluniau 12MP.

Y Broses

Pre Production

Cyn-gynhyrchu

Mae pob prosiect o’r awyr yn dechrau yma. Dyma lle rydym yn nodi’r hyn sydd ei angen arnoch ac yna cynllunio’r ffordd orau a mwyaf diogel o’i gyflawni. O asesiadau risg manwl i gysylltu â thirfeddianwyr, rydym yn gwneud y cyfan. 24 awr cyn hedfan, byddwn yn cynnal gwiriadau ychwanegol gan gynnwys y tywydd i sicrhau ei bod yn dal i edrych yn ddiogel i hedfan.

Aerial Production

Cynhyrchu

Dyma pryd y byddwn yn cyrraedd y safle. Gall gosod offer gymryd ychydig funudau neu hyd at 15 munud, yn dibynnu ar y drôn a chymhlethdod y saethu a’r lleoliad. Rydym yn cynnal asesiad safle terfynol ac unwaith y byddwn yn hapus y gallwn barhau’n ddiogel, gall y drôn ddechrau hedfan a chreu ei swyn.

post-production

Ôl-gynhyrchu

Unwaith y bydd y drôn wedi glanio’n ddiogel, bydd yr holl ffilm a/neu luniau yn cael eu copïo yn barod ar gyfer ôl-gynhyrchu.

Cwestiynau Cyffredin

Beth sydd angen i chi ei gynllunio cyn hedfan?
Mae gennym record ddiogelwch 100% a hoffem ei chadw felly. Mae gan bob prosiect asesiad risg manwl yn seiliedig naill ai ar arolwg o bell neu ymweliad â’r safle. Yna, rydym yn ystyried defnyddwyr awyr cyfagos eraill, risgiau tir, perchnogaeth tir, cyfyngiadau gofod awyr, ymhlith llawer o bethau eraill. Unwaith y byddwn yn hapus y gellir hedfan yn ddiogel, byddwn wedyn yn mynd ymlaen i gadarnhau popeth gyda chi.
Allwch chi hedfan yn y glaw neu pan fydd hi'n wyntog?
Mae dronau'n casáu glaw, a ninnau hefyd, gan na allant hedfan mewn tywydd gwlyb. Gall ein dronau hedfan yn ddiogel mewn gwyntoedd o hyd at 10m/e, ond mwy na hynny a bydd yn peryglu diogelwch yr hediad ynghyd â sefydlogrwydd y lluniau.Byddwn yn cadw llygad ar ragolygon y tywydd cyn diwrnod yr hediad a byddwn yn cynnig aildrefnu'r dyddiad os nad yw'r tywydd yn edrych yn addas. Gall y tywydd fod yn anrhagweladwy ac mae’n gallu newid yn gyflym iawn. Os yw'r Peilot Pell yn credu bod newid yn y tywydd yn ystod y diwrnod ffilmio yn peryglu diogelwch, bydd yn rhaid i ni ohirio. Mae gohiriadau oherwydd y tywydd yn rhad ac am ddim, ni fydd angen i chi dalu am y dyddiad ychwanegol ar yr amod nad oes unrhyw newid i'r briff.
Ydych chi wedi'ch yswirio?
Mae gennym yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gwerth £10m ar gyfer ein holl waith drôn.
Beth yw Gweithredwr Gimbal?
Mae gan ein Inspire 2 yr opsiwn o gael ei reoli gan ddau berson. Mae hyn fel y gallwn ei hedfan ar ei orau gan y bydd Peilot Pell yn rheoli'r hediad a Gweithredwr Gimbal yn rheoli'r camera. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer hediadau mewn amgylcheddau mwy heriol neu os oes saethiadau allweddol penodol a fyddai'n elwa drwy gael ail bâr o lygaid.
Pa mor uchel allwch chi fynd a pha mor bell i ffwrdd?
Gall ein dronau fynd i fyny i tua 18,000tr ac ychydig filltiroedd i ffwrdd. Fodd bynnag, mae yna gyfreithiau y mae'n rhaid i bob un ohonom gadw atynt. Yr uchder mwyaf y gallwn hedfan arno yw 400tr a dim mwy na 500m oddi wrth y peilot.
Am faint o amser gall eich dronau hedfan?
Mae'r amser hedfan ar gyfer y rhan fwyaf o'n dronau rhwng 20 a 30 munud ond gall y tywydd, uchder a'r math o hedfan effeithio ar hyn. Peidiwch â phoeni, rydym yn cario llawer o fatris i gadw'r drôn i fynd, er y bydd angen iddo lanio ac esgyn eto bob tro y byddwn yn newid batri.
Allwch chi hedfan dan do?
Nid yw hedfan y tu mewn yn broblem ac mae nifer o gyfreithiau'n amherthnasol pan fyddwn dan do. Gall ein peilotiaid symud o gwmpas yn fedrus y tu mewn i adeiladau ynghyd â defnyddio’r synwyryddion soffistigedig ar y dronau i gadw'r saethiadau’n ddi-sigl.

Ein Cleientiaid