Gweithredwyr Drôn Profiadol

Gadewch inni ffilmio a thynnu lluniau syfrdanol o’r awyr gyda’n dronau o’r radd flaenaf a’n criw tra phrofiadol.

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros blwyddyn i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

Cardiff Aerial

Features

media production company

Super High Quality Video and Stills

Gallwn recordio hyd at 5.1K ProRes a thynnu lluniau 48MP.

aerial filming london

Thorough Planning

Mae pob prosiect yn cael ei gynllunio'n ofalus, o ganiatâd gan dirfeddianwyr i gyfyngiadau gofod awyr a pheryglon tir. Rydyn ni’n gofalu am y cyfan!

aerial filming london

Peace of Mind

Mae ein holl waith o’r awyr yn dod o dan Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gwerth £10m.

aerial photography and videography using drones

Day and Night Operations

We are able to fly day or night with any of our drones.

hybrid event agency

Close to the Action

Mae ein hystod eang o ddronau, a ddewiswyd yn ofalus, yn golygu y gallwn hedfan uwchlaw'r cyhoedd yn ddiogel ac mor agos â 50m yn llorweddol.

virtual event production

Live Feeds

Gall ein dronau o’r radd flaenaf ddarparu ffrydiau byw HD o'r awyr i’w chwarae ar sgriniau neu i ffrydiau byw.

Gwasanaethau O’r Awyr Eraill

  • ffotograffiaeth
  • arolygiadau ac arolygon;
  • cymorth chwilio ac achub;
  • delweddu thermol;
  • yhoeddiadau sain gan drôn; a
  • mapio.`
Margam Park Aerial

Our Drones

Mavic 3 Cine

Mavic 3 Cine

Mae hwn yn ddrôn gwych ar gyfer prosiectau sydd angen eu gosod yn gyflym, eu cyfuno â sesiwn ffilmio un aelod criw ar y ddaear, neu ffilmio dan do. Mae’r drôn hwn yn gallu ffilmio hyd at 5.1K ProRes a chreu lluniau 20MP – mae’n anhygoel am ei faint.

DJI Mini 3 Pro Drone

Mini 3 Pro

Mae ein drôn lleiaf yn pwyso ychydig o dan 250g. Mae pwysau’r drôn hwn yn caniatáu inni hedfan dros bobl ddigysylltiedig yn ddiogel ond dal i gymryd lluniau 4K a lluniau 48MP.

The Process

Cyn-gynhyrchu

Pre-production

Mae pob prosiect o’r awyr yn dechrau yma. Dyma lle rydym yn nodi’r hyn sydd ei angen arnoch ac yna cynllunio’r ffordd orau a mwyaf diogel o’i gyflawni. O asesiadau risg manwl i gysylltu â thirfeddianwyr, rydym yn gwneud y cyfan. 24 awr cyn hedfan, byddwn yn cynnal gwiriadau ychwanegol gan gynnwys y tywydd i sicrhau ei bod yn dal i edrych yn ddiogel i hedfan.

Aerial Production

Production

Dyma pryd y byddwn yn cyrraedd y safle. Gall gosod offer gymryd ychydig funudau neu hyd at 15 munud, yn dibynnu ar y drôn a chymhlethdod y saethu a’r lleoliad. Rydym yn cynnal asesiad safle terfynol ac unwaith y byddwn yn hapus y gallwn barhau’n ddiogel, gall y drôn ddechrau hedfan a chreu ei swyn.

post-production

Post-production

Unwaith y bydd y drôn wedi glanio’n ddiogel, bydd yr holl ffilm a/neu luniau yn cael eu copïo yn barod ar gyfer ôl-gynhyrchu.

FAQs

Beth sydd angen i chi ei gynllunio cyn hedfan?
Mae gennym record ddiogelwch 100% a hoffem ei chadw felly. Mae gan bob prosiect asesiad risg manwl yn seiliedig naill ai ar arolwg o bell neu ymweliad â’r safle. Yna, rydym yn ystyried defnyddwyr awyr cyfagos eraill, risgiau tir, perchnogaeth tir, cyfyngiadau gofod awyr, ymhlith llawer o bethau eraill. Unwaith y byddwn yn hapus y gellir hedfan yn ddiogel, byddwn wedyn yn mynd ymlaen i gadarnhau popeth gyda chi.
Allwch chi hedfan yn y glaw neu pan fydd hi'n wyntog?
Mae dronau'n casáu glaw, a ninnau hefyd, gan na allant hedfan mewn tywydd gwlyb. Gall ein dronau hedfan yn ddiogel mewn gwyntoedd o hyd at 10m/e, ond mwy na hynny a bydd yn peryglu diogelwch yr hediad ynghyd â sefydlogrwydd y lluniau.Byddwn yn cadw llygad ar ragolygon y tywydd cyn diwrnod yr hediad a byddwn yn cynnig aildrefnu'r dyddiad os nad yw'r tywydd yn edrych yn addas. Gall y tywydd fod yn anrhagweladwy ac mae’n gallu newid yn gyflym iawn. Os yw'r Peilot Pell yn credu bod newid yn y tywydd yn ystod y diwrnod ffilmio yn peryglu diogelwch, bydd yn rhaid i ni ohirio. Mae gohiriadau oherwydd y tywydd yn rhad ac am ddim, ni fydd angen i chi dalu am y dyddiad ychwanegol ar yr amod nad oes unrhyw newid i'r briff.
Ydych chi wedi'ch yswirio?
Mae gennym yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus gwerth £10m ar gyfer ein holl waith drôn.
Beth yw Gweithredwr Gimbal?
Mae gan ein Inspire 2 yr opsiwn o gael ei reoli gan ddau berson. Mae hyn fel y gallwn ei hedfan ar ei orau gan y bydd Peilot Pell yn rheoli'r hediad a Gweithredwr Gimbal yn rheoli'r camera. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer hediadau mewn amgylcheddau mwy heriol neu os oes saethiadau allweddol penodol a fyddai'n elwa drwy gael ail bâr o lygaid.
Pa mor uchel allwch chi fynd a pha mor bell i ffwrdd?
Gall ein dronau fynd i fyny i tua 18,000tr ac ychydig filltiroedd i ffwrdd. Fodd bynnag, mae yna gyfreithiau y mae'n rhaid i bob un ohonom gadw atynt. Yr uchder mwyaf y gallwn hedfan arno yw 400tr a dim mwy na 500m oddi wrth y peilot.
Am faint o amser gall eich dronau hedfan?
Mae'r amser hedfan ar gyfer y rhan fwyaf o'n dronau rhwng 20 a 30 munud ond gall y tywydd, uchder a'r math o hedfan effeithio ar hyn. Peidiwch â phoeni, rydym yn cario llawer o fatris i gadw'r drôn i fynd, er y bydd angen iddo lanio ac esgyn eto bob tro y byddwn yn newid batri.
Allwch chi hedfan dan do?
Nid yw hedfan y tu mewn yn broblem ac mae nifer o gyfreithiau'n amherthnasol pan fyddwn dan do. Gall ein peilotiaid symud o gwmpas yn fedrus y tu mewn i adeiladau ynghyd â defnyddio’r synwyryddion soffistigedig ar y dronau i gadw'r saethiadau’n ddi-sigl.

Ein Gwaith

Ein Cleientiaid