Dysgu

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

 

Ar hyn o bryd, rhaid i bob sesiwn hyfforddi ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU yn ystod y pandemig coronafeirws. Rydym ond yn gallu cynnal sesiynau hyfforddi o bell gan ddefnyddio meddalwedd cynadledda fideo. Os hoffech gynllunio hyfforddiant ar gyfer pan fydd hyn wedi dod i ben, cysylltwch â ni. Rydym yn cynnig trosglwyddiadau dyddiad am ddim os yw'r pandemig hwn yn dal i effeithio ar eich hyfforddiant.

 

Mae Cyfryngau Buffoon yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi ar gyfer grwpiau mawr neu fach ledled y DU. Mae ein holl hyfforddiant wedi'i deilwra'n llwyr, yn seiliedig ar anghenion y grŵp neu'r unigolyn.

Gallwn redeg cyrsiau ar y canlynol:

  • ffilmio a golygu (dechreuwyr, canolradd ac uwch);
  • ffrydio'n fyw;
  • y cyfryngau cymdeithasol;
  • cysylltiadau cyhoeddus;
  • ffotograffiaeth;
  • a llawer mwy!

 

Rydym hefyd yn cynnig prisiau da ar offer ffotograffiaeth a fideo, gan deilwra hyfforddiant pwrpasol er mwyn cael y gorau o'ch offer newydd.

 

Rhai o'n cleientiaid