Byw

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

 

Os ydych chi'n edrych i fyw eich digwyddiad nesaf, cysylltwch â ni a byddwn yn siarad â chi drwy'r holl broses. Rydym yn cynnig un camera neu aml-gamera wedi'i sefydlu ynghyd â chymysgu gweledigaeth llawn i ychwanegu teitlau a graffeg. Rydym wedi bod yn gweithio gyda chleientiaid ar gynyrchiadau byw am dros 7 mlynedd ac ers hynny rydym wedi bod wrth ein boddau yn mynd yn fyw i bobl ar draws y byd.

 

Ar hyn o bryd, mae rhaid i bob sesiwn ffilmio ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU yn ystod y pandemig coronafeirws. Rydym yn dal i allu cynnal sesiynau ffilmio dan amodau penodol. Os ydych yn bwriadu trefnu digwyddiad corfforol pan fydd hyn wedi dod i ben, cysylltwch â ni. Rydym yn cynnig trosglwyddiadau dyddiad am ddim os yw'r pandemig hwn yn dal i effeithio ar eich digwyddiad. Os oes rhaid i'ch digwyddiad barhau, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn rhith-ddigwyddiad y gall ein gwasanaeth ffrydio byw eich helpu gyda.

 

Rydym yn cynnig ffrydio byw ar gyfer chwaraeon a chynadleddau, cliciwch isod i ddarganfod mwy!

 

Swim Wales Streaming