Cynadleddau

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Frydio'n Fyw i Gynadleddau a Gŵyliau o £199 + TAW

Ewch â'ch digwyddiad i'r lefel nesaf drwy ymgysylltu â chynulleidfa fyd-eang wrth ddefnyddio ein gwasanaeth ffrydio byw proffesiynol a fforddiadwy. Rydym yn gweithio ar draws y DU a thu hwnt i ffrydio cynnwys byw ar draws y byd i lwyfannau cymdeithasol a phreifat.

 

Ar hyn o bryd, mae rhaid i bob sesiwn ffilmio ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU yn ystod pandemig coronafeirws. Os ydych yn cynllunio digwyddiad corfforol ar gyfer pan fydd hyn wedi dod i ben, cysylltwch â ni. Rydym yn cynnig trosglwyddiadau dyddiad am ddim os yw'r pandemig hwn yn dal i effeithio ar eich dyddiad. Os oes rhaid i'ch digwyddiad fynd yn ei blaen, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein gwasanaeth digwyddiadau rhithwir isod.

 

Rydym yn un o'r cwmnïau ffrydio byw mwyaf profiadol sydd wedi'i leoli yng Nghymru ac rydym wedi ffrydio i filiynau o bobl ers ein darllediad byw cyntaf. Hefyd, rydyn ni yn yr unig arbenigwr ffrydio byw yng Nghymru sydd wedi buddsoddi mewn technoleg LiveU, sydd yn ein galluogi i gynhyrchu ffrydiau byw bron unrhyw le o gwmpas y byd o'n stiwdio ym Mhort Talbot. Mae ein offer ffrydio o bell yn golygu y bydd y criw lleiaf ar y safle fel y gallwn ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol. 

 

Aml-Gamera - darlledwch eich digwyddiad o bob ongl

 

Integreiddio eich Cyflwyniadau - cynnwys eich sleidiau yn y ffrwd, ochr wrth ochr â'r cyflwynydd


Gallwch ryngweithio â'ch cynulleidfa mewn sawl ffordd megis ateb a holi, poliau, cyfleusterau sgwrsio a chysylltiadau fideo dwyffordd.

Os hoffech chi werthu tocynnau ar gyfer eich ffrwd, gallwn ni helpu gyda hynny hefyd drwy ddefnyddio un o'r llwyfannau 'paywall' sydd ar gael.

 

Gallwn weithio gyda chi i ffrydio:

Cynadleddau Rhithwir

Pwy sydd angen cynulleidfa gorfforol pan fedrwch chi ffrydio'n fyw i gynulleidfa ar draws y byd? Arbed ar logi lleoliadau mawr ac arlwyo gyda digwyddiad rhithwir. Darlledu eich sesiynau yn fyw o stiwdio.

Cynadleddau Cyffredinol

Pam cyfyngu eich cynulleidfa i faint y lleoliad? Darlledwch ar draws y byd drwy ffrydio'n fyw eich cynhadledd gydag unrhywbeth o un i dri chamera. P'un a ydych am i wylwyr wylio am ddim neu dalu am docynnau, mae gennym nifer o wasanaethau i ddarlledu eich digwyddiad yn fyw.

Cynadleddau Aml-Ystafell

Ar gyfer cynadleddau mwy gyda sawl ystafell, gallwn ddarlledu nifer o ffrydiau o'r digwyddiad i sicrhau nad oes unrhyw sesiwn yn cael ei golli. Ar ôl y digwyddiad, gall pobl edrych yn ôl ar unrhyw sesiynau a gollwyd gyda recordiadau archif.

Cynadleddau Aml-Leoliad

Os ydych yn gwmni neu'n sefydliad rhyngwladol gyda safleoedd ledled y byd, gallech arbed costau teithio drwy gynnal nifer o ddigwyddiadau mewn gwahanol leoliadau, wedi’ I gysylltu gan ffrydiau byw dwy ffordd ar gyfer rhyngweithio ac ymgysylltu.

 


Siaradwch â ni am ffrydio:

  • Cynadleddau
  • Cyfarfodydd Neuadd y Dref
  • Cyfathrebu mewnol
  • Darlithoedd
  • Trafodaethau'r Panel
  • Cyngherddau
  • Digwyddiadau Rhithwir


Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda ni, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad i drafod eich cynhyrchiad.

 

 

 

Some of our clients