Sain

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Ffrydio Sain yn Fyw o £325 + TAW

 

Audio Live Streaming

 

Os ydych chi'n edrych i bodledu neu sylwebu yn fyw trwy'r rhyngrwyd, gall ein gwasanaeth ffrydio sain helpu! Wrth gyfuno ein harbenigedd podledu a ffrydio, gallwn gynhyrchu ffrwd arbennig i chi. Mae pob un o'n pecynnau yn cynnwys:

  • ffrydio gyda gweithredydd sain profiadol yn cynnwys offer (cymysgydd, encoder a dau feicroffon);
  • taith cylchol 60 milltir o SA12 7PQ; a
  • ffrydio i Mixlr (gellir ei blannu ar wefan).

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.