Coronafeirws

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Ffrydio'n Fyw yn ystod y Coronafeirws o £199 + TAW

Mae'n gyfnod anodd iawn i lawer o fusnesau a sefydliadau ar hyn o bryd a dyna pam ein bod ni yma i'ch cefnogi. Nawr yw'r amser i gyfathrebu â phobl, yn enwedig gan eu bod yn treulio mwy o amser nag erioed ar-lein. Rydym wedi addasu ein gwasanaethau fel y gallwn barhau i gynhyrchu ffrydiau byw effeithiol ar gyfer ein cleientiaid tra'n arsylwi ar ganllawiau'r Llywodraeth.

 

Mae ein stiwdio ffrydio byw o bell yn perffaith i gynhyrchu darllediadau yn ystod yr amser yma heb fod angen criw ar leoliad.

 

Gallwn helpu gyda ffrydiau byw ar gyfer:

  • gwybodaeth i'r cyhoedd;
  • cyhoeddiadau gwasanaeth neu gynnyrch newydd;
  • cyfathrebu mewnol;
  • adloniant megis ymarferion ffitrwydd, dosbarthiadau coginio ac ati; a
  • gweithdai neu hyfforddiant.

 

Gellir cynhyrchu'r uchod gan ddefnyddio ystod o ddulliau, fel:

  • hunan-saethu lle gall eich camera neu gwe-gamera cysylltu â'n stiwdio o bell;
  • llogi offer ffrydio byw ynghyd â hyfforddiant drwy gynhadledd fideo; ac
  • mewn rhai amgylchiadau, ffilmio gyda chriw sengl yn arsylwi ymbellhau cymdeithasol, yn bwydo'r camera(u) o ansawdd darlledu i'n stiwdio.

 

Dyma rai esiamplau o sut rydym wedi helpu cleientiaid gyda'n gwasanaeth ffrydio byw yn ystod y pandemig hwn:

 

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o'r uchod neu os oes gennych syniadau eraill, cysylltwch â ni!