Chwaraeon

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Ffrydio'n Fyw i Chwaraeon o £619 + TAW

Ewch â'ch digwyddiad i'r lefel nesaf drwy ymgysylltu â chynulleidfa fyd-eang wrth ddefnyddio ein gwasanaeth ffrydio byw proffesiynol a fforddiadwy. Rydym yn gweithio ar draws y DU a thu hwnt i ffrydio cynnwys byw ar draws y byd i lwyfannau cymdeithasol a phreifat yn cynnwys 'paywalls'.

 

Ar hyn o bryd, mae rhaid i bob sesiwn ffilmio ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU yn ystod pandemig coronafeirws. Rydym yn dal i allu cynnal sesiynau ffilmio dan amodau penodol. Os ydych chi'n cynllunio digwyddiad chwaraeon pan fydd hyn wedi dod i ben, cysylltwch â ni. Rydym yn cynnig trosglwyddiadau dyddiad am ddim os yw'r pandemig hwn yn dal i effeithio ar eich digwyddiad. Rydym hefyd yn gallu ffrydio'n fyw e-chwaraeon gan ddefnyddio ein hoffer ffrydio byw o bell.Rydym yn un o'r cwmnïau ffrydio byw mwyaf profiadol sydd wedi'i leoli yng Nghymru ac rydym wedi ffrydio i filiynau o bobl ers ein darllediad byw cyntaf. Hefyd, rydyn ni yn yr unig arbenigwr ffrydio byw yng Nghymru sydd wedi buddsoddi mewn technoleg LiveU, sydd yn ein galluogi i gynhyrchu ffrydiau byw bron unrhyw le o gwmpas y byd o'n stiwdio ym Mhort Talbot. Mae ein offer ffrydio o bell yn golygu y bydd y nifer lleiaf o griw ar y safle fel y gallwn ddilyn canllawiau pellhau cymdeithasol. Cysylltwch os hoffech drafod y chwaraeon sy'n cael eu ffrydio'n fyw tu ôl i ddrysau caeedig.

 

Ar gyfer cynyrchiadau chwaraeon, rydym yn cynnig:

  • cynhyrchiad aml-gamera;
  • sgorfwrdd, amserydd a graffeg eraill yn dibynnu ar y chwaraeon;
  • ail-chwarae;
  • cynnwys eich graffeb ar y sgrin;
  • hysbysebion llawn sgrin a rhan sgrin cyn, yn ystod ac ar ôl gêm; a
  • gêm llawn a/neu'r uchafbwyntiau wedi'i trosglwyddo i USB yn fuan ar ôl ffrydio. 

 

Pecynnau ar gael i:

Digwyddiadau Byr

Delfrydol ar gyfer chwaraeon fel pêl-droed, rygbi, hoci a sboncen lle mae gemau'n para dim mwy na dwyawr mewn lleoliad sefydlog.

Digwyddiadau Ardal Eang

Delfrydol ar gyfer digwyddiadau â meysydd mawr fel rhedeg a beicio, ffrydio eich digwyddiad gan ddefnyddio ein camerâu di-wifr.

Digwyddiadau Diwrnod neu Sawl Diwrnod

Delfrydol ar gyfer twrnameintiau gan gynnwys digwyddiadau mewn lleoliad sefydlog fel gala nofio, ffrydio eich digwyddiad am ddiwrnod llawn neu hirach.

 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

Rhai o'n cleientiaid