Tanysgrifiadau Fideo Misol

Y ffordd fwyaf cost-effeithiol o gynhyrchu cynnwys fideo rheolaidd ar gyfer eich busnes neu sefydliad yw defnyddio ein pecynnau tanysgrifiad fideo misol. Perffaith ar gyfer cynyrchiadau wythnosol neu fisol fel fideos cymdeithasol, ffilmio digwyddiadau neu fideos hyfforddi. Mae gennym dri phecyn ar gael gyda gostyngiadau o hyd at 20%.

Mae ein pecynnau’n gweithio drwy ymrwymo i isafswm gwariant bob mis, wedi’i dalu drwy ddebyd uniongyrchol. Y mwyaf rydych chi’n ei ymrwymo, y mwyaf yw’r disgownt! Gan ddechrau o £535 y mis, mae gennym opsiynau i weddu i’r rhan fwyaf o gyllidebau. Gellir gwario eich tanysgrifiad ar ein holl wasanaethau cynhyrchu gan gynnwys animeiddio a gwaith drôn. Os byddwch yn gwario mwy na’r ymrwymiad lleiaf, bydd eich disgownt yn cael ei ychwanegu i bopeth felly byddwch yn arbed hyd yn oed mwy!

Mae tanysgrifiadau dethol yn cynnig tocynnau i ddigwyddiadau lletygarwch.

Swansea Aerial

Pecynnau

Video Production

5% DISGWONT

Isafswm £535 + VAT p/m

Bydd hyn yn ddigon i hanner diwrnod o ffilmio gyda golygu, sy’n addas ar gyfer fideos cymdeithasol, os ydych yn cynnal digwyddiadau rheolaidd neu gyrsiau hyfforddi ar-lein.

Production

10% DISGOWNT

Isafswm £1,500 + TAW y/m

Bydd hyn yn rhoi tua thri hanner diwrnod o ffilmio neu ddau ddiwrnod llawn i chi gyda golygu. Os oes angen nifer o fideos arnoch bob mis, dyma’r un i chi.

Gwobrau lletygarwch ar gael

Aerial Production

20% DISGOWNT

Isafswm £3,000 + TAW y/m

Os ydych o ddifrif am greu cynnwys fideo anhygoel bob mis, p’un a ydych am wario’r cyfan ar un fideo neu greu fideos byr wedi’u hanimeiddio, bydd hyn yn rhoi digon o’n hamser i chi weithio ar brosiectau gwych gyda chi. Peidiwch ag anghofio y gallwch ei ddefnyddio ar ein holl wasanaethau cynhyrchu, hyd yn oed ar hysbysebion teledu.

Gwobrau lletygarwch ar gael