Talu'n Fisol

Yn cyflwyno ‘iwoca Pay Later’, sydd ar gael ar gyfer cynyrchiadau hyd at £15,000.

Lledaenwch gost eich anfoneb hyd at 12 mis – wedi’i rhannu’n 12 taliad misol cyfartal di-log. I fod yn gymwys, rhaid i chi fod yn gwmni cyfyngedig yn y DU ac mae benthyca yn dibynnu ar statws.

I gael gwybod mwy, cysylltwch â ni!