Fideo

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Cynhyrchu fideo yw lle'r oedd y cyfan wedi cychwyn i ni. Rydym yn caru creu cynnwys fideo dwyieithog ac wedi bod yn gwneud hynny ers 2011. Mae ein hamrywiaeth eang o offer safon uchel yn golygu bod gan ein gweithredwyr profiadol yr offer cywir i gynhyrchu fideos anhygoel. 

 

Ar hyn o bryd, mae rhaid i bob sesiwn ffilmio ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU yn ystod pandemig coronafeirws, gallech chi darllen mwy am hwn yn ein Datganiad COVID-19. Rydym yn dal i allu cynnal sesiynau ffilmio o dan amodau penodol. Gallwch hefyd fanteisio ar ein gwasanaethau o bell fel golygu fideo’s o’r archif, golygu fideos rydych chi wedi'u ffilmio eich hun ac animeiddio. Os ydych yn cynllunio digwyddiad ar gyfer pan fydd hyn wedi dod i ben, cysylltwch â ni. Rydym yn cynnig trosglwyddiadau dyddiad am ddim os yw'r pandemig hwn yn dal i effeithio ar eich dyddiad. Os oes rhaid i'ch digwyddiad fynd yn ei blaen, efallai y bydd gennych ddiddordeb yn ein digwyddiadau rhithwir, edrychwch ar ein tudalen ffrydio byw i ddarganfod mwy.

 

Cliciwch ar ba fath o fideo rydych chi'n chwilio amdano i gael mwy o wybodaeth: