Dogfennau

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu cyfryngau, ffrydio'n fyw a dosbarthu dwyieithog.

Gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Dogfennau

 

Os oes gennych brosiect neu stori yr hoffech ei ffilmio, bydd ein gwasanaeth cynhyrchu dogfenau yn perffaith i'ch helpu. Boed hynny ar gyfer y teledu, gwerthusiad neu ar gyfer dathliad ar y diwedd, gallwn weithio gyda chi i sicrhau bod pob manylyn yn cael ei gipio.

 

Mae ein gwasanaeth cynhyrchu dogfennau yn cynnwys:

  • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich dogfen;
  • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
  • golygu gan un o'n golygyddion profiadol; a
  • tri rownd o newidiadau.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

Training Videos

 

Ein Cleientiaid