Dogfennau

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Dogfennau o £500 + TAW

 

Os oes gennych brosiect neu stori yr hoffech ei ffilmio, bydd ein gwasanaeth cynhyrchu dogfenau yn perffaith i'ch helpu. Boed hynny ar gyfer y teledu, gwerthusiad neu ar gyfer dathliad ar y diwedd, gallwn weithio gyda chi i sicrhau bod pob manylyn yn cael ei gipio.

 

Ar hyn o bryd, mae rhaid i bob sesiwn ffilmio ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU yn ystod pandemig coronafeirws. Rydym yn dal i allu cynnal sesiynau ffilmio o dan amodau penodol. Gallwch hefyd fanteisio ar ein gwasanaethau o bell fel golygu fideo’s o’r archif, golygu fideos rydych chi wedi'u ffilmio eich hun ac animeiddio.

 

Mae ein pecynnau dogfennau yn cynnwys:

  • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich dogfen;
  • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
  • golygu gan un o'n golygyddion profiadol; a
  • tri rownd o newidiadau.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

Training Videos

 

Some of our clients