Drôn

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Ffilmio a Ffotograffiaeth Drôn o £325 + TAW

 

Mae Cyfryngau Buffoon yn weithredydd drôn trwyddedig gyda yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gwerth £10m. P'un a ydych chi'n chwilio am sesiynau o'r awyr ar eu pen eu hunain neu eisiau ei gynnwys gyda ffilmio o'r ddaear, mae gennym nifer o opsiynau ar gael ar eich cyfer.

 

Rydym yn cynnig:

  • ffilmio o'r ddaear ac o'r awyr gyda gweithredwyr aml-sgil;
  • sesiynau fideo a ffotograffiaeth drôn hanner diwrnod a diwrnod llawn ;
  • pecynnau arbennig ar gyfer sesiynau ystadau, tir ac adeiladau;
  • arolygon safle;
  • mapio o'r awyr; a
  • hedfan yn y nos.

 

Mae ein drôn Inspire 2 yn gallu hedfan hyd at 59mya felly prin iawn yw'r amser a wastreffir i gael y drôn wedi'i leinio ar gyfer y siot perffaith. Rydym yn gallu ffilmio hyd at 5.2 K a 21MP ar gyfer lluniau. Rydym hefyd yn cario digon o fatris i bara ni drwy gydol y sesiwn.

 

 

Hoffech chi sgwrsio am eich prosiect o'r awyr? Cysylltwch â ni neu cwblhewch y ffurflen isod.