Digwyddiadau

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu cyfryngau, ffrydio'n fyw a dosbarthu dwyieithog.

Gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Ffilmio Digwyddiadau

Os ydych chi'n trefnu digwyddiad, gadewch i ni ei ffilmio! P'un a ydych chi'n chwilio am ddwy funud o uchafbwyntiau neu sesiynau gynadledda gyda llun o fewn llun, cysylltwch â ni. Rydym hefyd yn cynnig golygu ar yr un diwrnod neu erbyn y diwrnod nesaf.

 

 

Y mathau o ddigwyddiadau rydyn ni’n gallu ffilmio:

 

 • Cyngherddau;
 • Cynadleddau;
 • Perfformiadau theatr;
 • Digwyddiadau preswyl;
 • Digwyddiadau lansio a dathlu;
 • Seremonïau gwobrwyo;
 • Lansio cynnyrch/gwasanaeth;
 • Diwrnodau staff;
 • Chwaraeon;
 • a mwy!

 

Mae ein pecynnau ffilmio digwyddiad yn cynnwys:

 • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich digwyddiad;
 • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
 • golygu gan un o'n golygyddion profiadol;
 • tri rownd o newidiadau; a
 • ffeil digidol.

 

Dewis poblogaidd ar gyfer cynadleddau yw ein golygiad 'llun o fewn llun' fel yr isod. Gallwch gael y sleidiau, siaradwr a chefndir wedi'i brandio ar gyfer pob sesiwn.

 

Picture in Picture Filming

 

Ydych chi wedi ffilmio digwyddiad eich hun a dim ond angen ei olygu? Dim problem, gall ein golygwyr profiadol weithio gyda'ch deunydd ffilm!

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

 

Ein Cleientiaid