Hyrwyddol

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Fideos Hyrwyddol o £500 + TAW

 

 

Mae fideo hyrwyddol yn ffordd arbennig i ddangos cynnyrch neu wasanaeth a gellir ei ddefnyddio ar-lein neu oddi ar-lein. Rydym wrth ein boddau yn treulio amser gyda'n cleientiaid yn cynllunio eu fideo hyrwyddol, ffilmio ac yna'n gweithio ein hud yn y 'stafell golygu i roi'r cyfan at ei gilydd. 

 

Ar hyn o bryd, mae rhaid i bob sesiwn ffilmio ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU yn ystod pandemig coronafeirws. Rydym yn dal i allu cynnal sesiynau ffilmio o dan amodau penodol. Gallwch hefyd fanteisio ar ein gwasanaethau o bell fel golygu fideo’s o’r archif, golygu fideos rydych chi wedi'u ffilmio eich hun ac animeiddio. 

 

Mae ein pecynnau fideo hyrwyddol yn cynnwys:

  • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich fideo;
  • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
  • golygu gan un o'n golygyddion profiadol; a
  • tri rownd o newidiadau. 

 

Rydym hefyd yn cynnig fideos animeiddiedig gan ddefnyddio ein tîm o animeiddwyr profiadol sy'n gallu gweithio gyda chi i gynhyrchu fideo effeithiol

 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

Promotional Videos

 

Ein Cleientiaid