Hyrwyddol

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu cyfryngau, ffrydio'n fyw a dosbarthu dwyieithog.

Gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Fideos Hyrwyddol

 

 

Mae fideo hyrwyddol yn ffordd arbennig i ddangos cynnyrch neu wasanaeth a gellir ei ddefnyddio ar-lein neu oddi ar-lein. Rydym wrth ein boddau yn treulio amser gyda'n cleientiaid yn cynllunio eu fideo hyrwyddol, ffilmio ac yna'n gweithio ein hud yn y 'stafell golygu i roi'r cyfan at ei gilydd. 

 

Mae ein gwasanaeth cynhyrch fideo hyrwyddol yn cynnwys:

  • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich fideo;
  • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
  • golygu gan un o'n golygyddion profiadol; a
  • tri rownd o newidiadau. 

 

Rydym hefyd yn cynnig fideos animeiddiedig gan ddefnyddio ein tîm o animeiddwyr profiadol sy'n gallu gweithio gyda chi i gynhyrchu fideo effeithiol

 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

 

 

 

Ein Cleientiaid