LED Chwaraeon

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Cynhyrchu Hysbyseb Perimedr Chwaraeon LED o £200 + TAW

 

Os oes angen hysbyseb perimedr wedi'i cynhyrchu, gallwn gynhyrchu fideos sefydlog neu animeiddiedig yn y fformat cywir ar gyfer hysbysebu yn y stadiwm. Mae pob un o'n pecynnau yn cynnwys:

  • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i drafod eich hysbyseb;
  • cynhyrchiad gan ddylunwyr graffig profiadol a golygyddion; a
  • cyflwyno yn y fformat cywir.

 

Buffoon LED

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.