Hyfforddiant

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu cyfryngau, ffrydio'n fyw a dosbarthu dwyieithog.

Gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Fideos Hyfforddiant 

 

Training Videos

 

Mae cael fideo wedi'i gynhyrchu yn ffordd gret i ddarparu hyfforddiant i ddysgwyr. Gellir defnyddio fideos i gyflwyno cyrsiau cyflawn neu ar gyfer modiwlau penodol gan ddefnyddio cymysgedd o gyflwynwyr sy'n siarad â chamera, sleidiau, animeiddiadau, astudiaethau achos a/neu senarios.

 

Ar hyn o bryd, mae rhaid i bob sesiwn ffilmio ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU yn ystod pandemig coronafeirws. Rydym yn dal i allu cynnal sesiynau ffilmio o dan amodau penodol. Gallwch hefyd fanteisio ar ein gwasanaethau o bell fel golygu fideo’s o’r archif, golygu fideos rydych chi wedi'u ffilmio eich hun ac animeiddio.

 

Mae ein gwasanaeth cynhyrchu fideo hyrwyddol yn cynnwys:

  • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich fideo;
  • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
  • golygu gan un o'n golygyddion profiadol; a
  • tri rownd o newidiadau. 

 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 


Training Videos

 

Ein Cleientiaid