Hyfforddiant

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Fideos Hyfforddiant o £672.50 + TAW

 

Training Videos

 

Mae cael fideo wedi'i gynhyrchu yn ffordd gret i ddarparu hyfforddiant i ddysgwyr. Gellir defnyddio fideos i gyflwyno cyrsiau cyflawn neu ar gyfer modiwlau penodol gan ddefnyddio cymysgedd o gyflwynwyr sy'n siarad â chamera, sleidiau, animeiddiadau, astudiaethau achos a/neu senarios.

Mae ein pecynnau fideo hyrwyddol yn cynnwys:

  • cyfarfod cychwynnol neu alwad ffôn i gynllunio eich fideo;
  • ffilmio gyda gweithredwr aml-sgil profiadol gyda chit camera, sain a goleuo o safon uchel;
  • golygu gan un o'n golygyddion profiadol; a
  • tri rownd o newidiadau. 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 


Training Videos

 

Ein Cleientiaid