Hysbysebion Teledu

Croeso i Cyfryngau Buffoon.

Cwmni cynhyrchu a dosbarthu cyfryngau dwyieithog.

Bellach, gellir cynnal gweithgareddau wyneb wrth wyneb, megis ffilmio, cyn belled â bod modd dilyn y mesurau yn ein Datganiad COVID-19.

Cynhyrchu Hysbyseb Teledu o £1,200 + TAW

Mae hysbysebion teledu wedi dod yn llawer mwy fforddiadwy dros y blynyddoedd diwethaf ac yr ydym yn helpu busnesau ledled y DU i gynhyrchu hysbysebion o ansawdd uchel sy'n ffracsiwn o'r gost. O ddim ond £1,200 + TAW, gallech gael hysbyseb deledu sy'n cydymffurfio â ClearCast a gyflwynir yn uniongyrchol i ddarlledwyr o fewn 4-6 wythnos.

 

Ar hyn o bryd, mae rhaid i bob sesiwn ffilmio ddilyn canllawiau Llywodraeth y DU yn ystod pandemig coronafeirws. Rydym yn dal i allu cynnal sesiynau ffilmio o dan amodau penodol. Gallwch hefyd fanteisio ar ein gwasanaethau o bell fel golygu fideo’s o’r archif, golygu fideos rydych chi wedi'u ffilmio eich hun ac animeiddio.

 

Mae ein pecynnau hysbyseb teledu yn cynnwys:

  • cyfarfod cychwynnol i drafod eich hysbyseb;
  • sgriptio;
  • cysylltu â ClearCast i sicrhau eu bod yn cydymffurfio;
  • Cyfarwyddwr profiadol a gweithredwr camera gyda phecyn camera, sain a goleuo (ond am hysbysebion animeiddiad);
  • troslais;
  • golygu hysbyseb 30 eiliad gan un o'n golygyddion profiadol;
  • tri rownd o newidiadau; a
  • dosbarthu i'r sianel a lawrlwytho digidol.

 

Ydych chi am hysbysebu drwy ddefnyddio SkyAdsmart neu S4C? Gallwch brynu slotiau hysbysebu yn uniongyrchol drwom ni, cliciwch yma i ddarganfod mwy.

 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda Buffoon, llenwch y ffurflen isod a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad mor gynted ag sy'n bosib.

 

TV Advertising with Buffoon Media